Back
SornchaiTheDev
some image

Name

Carbon Zero

About

โปรเจคจากโครงการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566 (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1)

Features

  • บริจาคเงินเพื่อชดเชยคาร์บอน
  • คำนวณปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยจากการเดินทาง
  • ออกใบ Certificate ให้กับผู้ที่ชดเชยคาร์บอน
  • จองโรงแรมและอีเว้นท์
  • ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอน
  • บอร์ดพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอน
  • สะสมแต้มที่ได้จากการบริจาคเพื่อปลดล็อคต้นไม้

Screenshots

Made with 🤩 for everyone