Back
SornchaiTheDev
some image

Name

Let's Focus

About

โปรเจคนี้เกิดจากผมรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆคอยรบกวนสมาธิขณะทำงาน จึงได้ทำเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่ใช้เทคนิค Pomodoro ในการแบ่งเวลาทำงานและเวลาพักทำให้เราจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการแบ่งสัดส่วนเวลาที่ชัดเจน

Features

  • จับเวลาแบบนับถอยหลังหรือนับไปข้างหน้าตามที่ต้องการ
  • สามารถแตะที่ช่วงเพื่อเปลี่ยนช่วงได้
  • มีการจัดอันดับเมื่อสมัครสมาชิก
  • ได้รับรางวัลเมื่อทำภารกิจสำเร็จ
  • เพิ่มรายการต่างๆที่จะทำได้ (To-do List)
  • กราฟแสดงเวลาทั้งหมดที่โฟกัสในแต่ละวัน

Screenshots

Made with 🤩 for everyone