Back
SornchaiTheDev
some image

Name

SMTE Print Anywhere

About

โปรเจคนี้เกิดจากปัญหาคนแออัดขณะปริ้นท์งานภายในโรงเรียน ผมจึงทำเป็นเว็บแอปพลิเคชั่นที่ให้นักเรียนสั่งปริ้นท์งานจากที่ไหนก็ได้แล้วมารับภายหลัง โดยมีสถานะต่างๆแจ้งอยู่ตลอดเพื่อง่ายต่อการเข้าไปรับ

Features

  • นักเรียน
    • สั่งปริ้นท์ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น โดยการอัพโหลดเป็นไฟล์ PDF พร้อมทั้งเลือกจำนวนหน้า ชนิดกระดาษ รูปแบบการปริ้นท์ และเวลาในการเข้าไปรับงานเจ้าหน้าที่ปริ้นท์งาน
  • เจ้าหน้าที่ปริ้นท์งาน
    • กดที่ไฟล์เพื่อทำการสั่งปริ้นท์ตามที่นักเรียนได้สั่งมา เมื่อปริ้นท์เสร็จกดปุ่ม "ปริ้นท์เรียบร้อยแล้ว"เพื่อแจ้งไปยังนักเรียน
    • สามารถจำกัดโควต้าปริ้นท์งานของนักเรียนได้

Screenshots

Made with 🤩 for everyone